ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ขั้นตอนที่ 2 - การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง
  • 1 ธ.ค. 2560
  • 1613

ในเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ซอฟต์แวร์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพราะซอฟต์แวร์ทำให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้บุคคลากรมีความสามารถในการผลิตผลงานได้ดียิ่งขึ้นด้วย

การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการคดโกงผู้สร้างสรรค์ผลงานซอฟต์แวร์นั้นๆ ทำให้บริษัทซอฟต์แวร์สูญเสียโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์นั้นอย่างเต็มมูลค่า การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องยังเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูล สร้างความกังวลใจเรื่องความเป็นส่วนตัวแก่ผู้ใช้งาน อีกทั้ง เจ้าของธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ยังเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา จะเห็นได้ว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นำมาซึ่งความเสียหายต่อทุกคน

 

การจัดการซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยกระบวนการ ขั้นตอน

ขั้นตอนที่สอง: ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่ในองค์กร

เมื่อมีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติแล้ว ลำดับต่อไปต้องจัดทำบัญชีแสดงสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ทั้งหมด จะได้ทราบว่ามีซอฟต์แวร์ใดบ้างที่ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ต่างๆ ทั้ง พีซี แล็ปท็อป เซิร์ฟเวอร์ และสำเนาโปรแกรมใดๆ จากที่ทำงาน ที่พนักงานนำไปติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่บ้าน ซึ่งองค์กรต้องกำหนดวิธีการตรวจสอบด้วย

บัญชีแสดงสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง จะสามารถตอบคำถามดังต่อไปนี้ได้

  • เรากำลังใช้งานซอฟต์แวร์ตามความต้องการ ในเวอร์ชั่นล่าสุด หรือเหมาะสมที่สุด หรือไม่
  • เรากำลังใช้งานซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัย หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน ซึ่งสามารถลบทิ้งได้ หรือไม่
  • มีโปรแกรมหรือบริการอื่นใดอีกหรือไม่ ที่เราควรจะจัดหามาใช้ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
  •  พนักงานแต่ละคนมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามความต้องการใช้งาน หรือไม่
  • เรามีสิ่งที่ผิดกฎหมาย, ซอฟต์แวร์ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง หรือมีสำเนาที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่