ข่าวสารและกิจกรรม
บีเอสเอ ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. จัดงานเสวนาในหัวข้อ “Re-Inventing Business Model Through Technological Lens”
  • 16 ต.ค. 2561
  • 286

 

บีเอเอส I พันธมิตรซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานเสวนา “Re-Inventing Business Model Through Technological Lens” ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องพินนาเคิล 4-5, ชั้น 4, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยได้รับรับเกียรติจากคณะกรรม ผู้บริหาร จากบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ ฯลฯ เข้าร่วมงานมากกว่า 50 ท่าน
 
ภายในงานเสวนามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็น ด้านการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่ ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 
 
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย
- คุณกำพล ศรธนะรัตน์, ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- Mr. Daniel Wu, Director of Governance Relations, Southeast Asia, Visa
- คุณอาร์ชวัส เจริญศิลป์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์และแผนงาน บริษัท ฮับบา จำกัด
- คุณกฤตยา เอี่ยมศิริ, Digital Asset Planning Lead บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- คุณวรภัทร ภัทรธรรม, ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนานโยบายสาธารณะ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมเสวนาในหัวข้อ “When New Technologies Change the Way We Do Business”
 
และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านควมมเสี่ยง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
- ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- คุณธันวา วาทหงษ์, ผู้อำนวยการ แผนกฟอเรนสิกส์ (Forensics) บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
- คุณอธิษฐา จิตรานุเคราะห์, หุ้นส่วนบริษัท กลุ่มงานบริษัทและองค์กรทางธุรกิจ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Integrate Risk Management into Business Strategy”
 
นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Software Management, Security Imperative, Business Opportunity” โดย Mr. Tarun Sawney, Senior Director, APAC, BSA | The Software Alliance และหัวข้อ "การกำดับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ" โดย คุณกำพล ศรธนะรัตน์, ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)