ข่าวสารและกิจกรรม
ทิปโก้แอสฟัลท์ รับรางวัล SAM Excellence Award 2017
  • 1 ม.ค. 2561
  • 1060

ทิปโก้แอสฟัลท์ รับรางวัล SAM Excellence Award 2017 (แซม เอ็กเซลเลนซ์ อวอร์ด 2017) จากบีเอสเอ  ถือเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการบริหารจัดการซอฟต์แวร์คือกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ช่วยองค์กรลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านไอที เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยไซเบอร์ และลดความเสี่ยงที่จะทำผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์

SAM Excellence Award 2017 เป็นรางวัลที่บีเอสเอ | พันธมิตรซอฟต์แวร์ สมาคมที่รณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั่วโลก มอบให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานสากล ISO 19770-1 SAM Standard และมาตรฐานอุตสาหกรรม

มิสเตอร์ดรุณ ซอร์เนย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค ของบีเอสเอ เผยว่า การบริหารจัดการซอฟต์แวร์ ทำให้องค์กรมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกลงทุนในซอฟต์แวร์อย่างชาญฉลาดและคุ้มค่าเงิน ผลลัพธ์คือลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านไอที จากประสบการณ์ของบีเอสเอ เราพบว่าองค์กรส่วนใหญ่เสียเงินซื้อซอฟต์แวร์ แต่ไม่มีการใช้งานจริงหรือใช้งานไม่เต็มที่ และเกือบทุกกรณีที่องค์กรไม่รู้ว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อซอฟต์แวร์ใหม่ และสามารถใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ได้

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า การบริหารจัดการซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากล ทำให้เรามั่นใจว่าเราใช้งานซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร นอกจากจะช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านไอทีลงได้มากแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงในการทำผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์

"การบริหารจัดการซอฟต์แวร์ ยังเพิ่มความมั่นใจในหลายๆ ด้าน เช่น การป้องกันภัยไซเบอร์ ทำให้มั่นใจว่าเราไม่มีการติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจทำให้เกิดช่องโหว่งด้านความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร เป็นต้น" นายชัยวัฒน์ กล่าว

นอกจากนี้ การบริหารจัดการซอฟต์แวร์ ทำให้องค์กรรู้ว่ามีการติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ประเภทใดอยู่บ้าง จำนวนที่ติดตั้ง และรู้ว่าอยู่ในส่วนงานใดขององค์กร เพราะหากมีการติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะมาจากการที่พนักงานนำมาติดตั้งและใช้งานเอง ไปจนถึงการทำสำเนาซอฟต์แวร์เกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตตามสัญญา จะทำให้องค์กรตกอยู่ในความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงในการทำผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ และที่สำคัญคือ ความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภัยไซเบอร์ เพราะผลการศึกษาของบริษัทวิจัยระดับโลก IDC พบว่า การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต มีโอกาสที่จะถูกมัลแวร์จู่โจม

ในประเทศไทยมีหลายองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้ แต่กรณีของทิปโก้แอสฟัลท์ ถือเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รายแรก ที่ผ่านการรับรองและได้รับรางวัล บีเอสเอจึงยกย่องและชื่นชมทิปโก้แอสฟัลท์ ในฐานะองค์กรธุรกิจตัวอย่าง ที่มีการจัดการการใช้งานซอฟต์แวร์เป็นกลยุทธ์ ในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และตลาดทุนไทย