ข่าวสารและกิจกรรม
BSA จัดงานสัมมนาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
  • 29 มี.ค. 2561
  • 1420

 บีเอสเอ | พันธมิตรซอฟต์แวร์ องค์กรชั้นนำที่ทำหน้าที่รณรงค์ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลก จัดงานสัมมนา "วิธีปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการใช้งานซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐาน ISO 19770-1:2017" (How to Improve Software Asset Management (SAM) Based on ISO19770-1:2017) ในวันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนา A511 สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหาร เจ้าหน้า ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนา 

ภายในงานสัมมนามีการบรรยายในหัวข้อ ความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงภัยไซเบอร์ จากปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีการบริหารจัดการ, กระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 19770-1:2017 ตลอดจนวิธีการเลือกรูปแบบสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์  บรรยายโดยวิทยากรจากบริษัทชั้นนำ ประกอบด้วย (1) คุณธันวา วาทหงษ์, Director – Deloitte Forensic, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd., (2) คุณกฤติยา เอี่ยมศิริ, Software Asset Management & Compliance Lead, Microsoft (Thailand) Limited (3) คุณกมลวรรณ พงศาพิชญ์, Business Development Manager – Design & Manufacturing Solution, Thailand and ASEAN Emerging Countries, Autodesk Asia Pte Ltd (Thailand)