ข่าวสารและกิจกรรม
บีเอสเอ จัดงานสัมมนาให้ความรู้ด้านการบริการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ ในพืันที่จังหวัดปราจีนบุรี
  • 16 ส.ค. 2561
  • 1487

บีเอสเอ | พันธมิตรซอฟต์แวร์ จัดงานสัมมนา "วิธีปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการใช้งานซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐาน ISO 19770-1:2017" (How to Improve Software Asset Management (SAM) Based on ISO19770-1:2017) ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนา ทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม 304 (304 Industrial Park) และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานสัมมนา 

ภายในงานสัมมนามีการบรรยายในหัวข้อ ความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงภัยไซเบอร์ จากปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีการบริหารจัดการ, กระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 19770-1:2017 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนวิธีการเลือกรูปแบบสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ และออโต้เดสก์  บรรยายโดยวิทยากรจากบริษัทชั้นนำ ประกอบด้วย

(1) คุณธันวา วาทหงษ์, Director – Deloitte Forensic, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.
(2) คุณกมลวรรณ พงศาพิชญ์, Business Development Manager – Design & Manufacturing Solution, Thailand and ASEAN Emerging Countries, Autodesk Asia Pte Ltd (Thailand)
(3) Ms.Piyaphan Sridej, Sales Director,  COMPAREX (Thailand) Limited
(4) คุณกฤติยา เอี่ยมศิริ, Software Asset Management & Compliance Lead, Microsoft (Thailand)