ข่าวสารและกิจกรรม
"ลดต้นทุนและใช้ซอฟต์แวร์อย่างไร ไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ สำหรับ Startups และ SMEs”
  • 8 พ.ค. 2561
  • 1068

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ และบีเอสเอ พันธมิตรซอฟต์แวร์ จัดงานสัมมนาเพื่อผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจ ในหัวข้อ "ลดต้นทุนและใช้ซอฟต์แวร์อย่างไร ไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ สำหรับ Startups และ SMEs” เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยจัดที่ห้องประชุม 1-2 ชั้น 1 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ภายในงานสัมมนา มีการบรรยายเรื่อง​ภัยไซเบอร์ที่ Startups และ SMEs ควรระวัง, วิธีลดต้นทุนและใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง  และการจัดทำบัญชีซอฟต์แวร์อย่างง่ายๆ เพื่อลดต้นทุนและจัดการความเสี่ยง โดยวิทยากร ประกอบด้วย คุณวารุณี รัชตพัฒนากุล, ผู้จัดการประจำประเทศไทย, บีเอสเอ | พันธมิตรซอฟต์แวร์, คุณสารัช กิจนิจชีวะ ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ไทยแลนด์) และคุณสุรนาท มะลิอ่อง, Solutions Specialist บริษัท ออโต้เดสก์ (ประเทศไทย)